ทำความรู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ก่อนอบรม จป บริหาร

เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ได้รับการปรับตำแหน่งขึ้นเป็นระดับบริหารสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเข้ารับการอบรม จป บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ใครหลายๆคน อาจจะสงสัย ทำไมหลายๆ กิจการต้องแต่งตั้ง จป บริหาร นั่นก็เพราะว่ากฎหมาย กระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี… Read more