Home » การทำงานของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น (LHD : Linear Heat Detectors)

การทำงานของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น (LHD : Linear Heat Detectors)

by Shannon Bishop
115 views
1.Linear Heat Detectors

เครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น (LHD) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความร้อนหรืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามความยาวของตัวเครื่องเอง

โดยต่างจากเครื่องตรวจจับแบบเฉพาะจุดที่จะระบุความร้อนหรือไฟได้ที่จุดใดจุดหนึ่ง เครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้นสามารถครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่มีความยาว ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปกป้องพื้นที่ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สินที่มีขอบเขตยาว

การทำงานของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

เครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น (LHD) จะทำงานตามหลักการทางกายภาพ โดยทั่วไปมีหลักการหลักข้อใดข้อหนึ่งจากสองข้อต่อไปนี้

2.การทำงานของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

1. เทอร์โมอิเลกทริก (Thermoelectric)

เครื่องตรวจจับประกอบด้วยตัวนำไฟฟ้าสองตัวที่ไม่เหมือนกัน โดยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น (เอฟเฟกต์ Seebeck) ซึ่งจะถูกตรวจจับและประมวลผลเพื่อเป็นสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนหรืออุณหภูมิ

2. การขยายตัวทางความร้อน (Heat-Expanding)

บาง LHD ทำงานโดยใช้ระบบนิวแมติกแบบปิด โดยที่ท่อตรวจจับที่เติมก๊าซจะขยายออกเมื่อสัมผัสกับความร้อน ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

3. ความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity)

บาง LHD สร้างด้วยวัสดุที่เปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิ โดยเมื่อเพลิงไหม้ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ระบบจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานนี้และส่งสัญญาณเตือน

การตรวจจับอุณหภูมิคงที่หรืออัตราการเพิ่มขึ้น

LHD สามารถออกแบบให้แจ้งเตือนที่อุณหภูมิคงที่หรือเมื่อตรวจพบอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง บางรุ่นของ LHD ระดับสูงสามารถรวมฟังก์ชันทั้งสองไว้ด้วยกัน

ข้อดีของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

3. ข้อดีของเครื่องตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

 1. การครอบคลุม LHD สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่หรือระยะทางไกล ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างเช่น อุโมงค์ สายพานลำเลียง หรือท่อส่งที่ยาว
 2. ความยืดหยุ่น สามารถกำหนดค่าให้ตรงกับความยาวที่แน่นอนที่ต้องการ ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมี
 3. ประสิทธิภาพ
 4. ความทนทาน LHD ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น หรือบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 5. ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อย ต่างจากเครื่องตรวจจับเฉพาะจุดที่ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำ LHD ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อย

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

4..ส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเชิงเส้น

 1. สายตรวจจับ เป็นองค์ประกอบหลักและติดตั้งตามความยาวของพื้นที่ที่จะตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความร้อนที่เพิ่มขึ้น
 2. เปลือกหุ้มสายไฟ ช่วยปกป้องสายตรวจจับจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้น สารเคมี หรือความเสียหายทางกายภาพ มักทำจากวัสดุ เช่น PVC polyethylene หรือ fluoropolymers ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
 3. ตัวต้านทานปลายสาย (EOL : End-of-Line Resistor) ตัวต้านทาน EOL อยู่ในตำแหน่งปลายสายตรวจจับและมีความสำคัญต่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้จะตรวจสอบค่าความต้านทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ LHD ทำงานอยู่และไม่ถูกตัดหรือดัดแปลง
 4. สายเชื่อมต่อ ใช้เพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของสายเคเบิลตรวจจับ หรือเพื่อเชื่อมโยง LHD เข้ากับแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้
 5. ชุดต่อความยาวสาย หาก LHD จำเป็นต้องครอบคลุมระยะทางไกลเป็นพิเศษ หรือหากมีการขาดในสายตรวจจับ ชุดต่อความยาวสายจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 6. อินเตอร์เฟซแผงควบคุม LHD เชื่อมต่อกับแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือชุดควบคุมสำหรับ LHD โดยฉพาะ อินเทอร์เฟซนี้จะประมวลผลสัญญาณจาก LHD และตัดสินใจว่าจะเปิดใช้งานการเตือนเมื่อใด
 7. อุปกรณ์ติดตั้งและตัวยึด ส่วนประกอบเหล่านี้จะยึดสายตรวจจับเข้ากับผนัง เพดาน หรืออุปกรณ์เฉพาะอย่างแน่นหนา ทำให้แน่ใจว่า LHD ยังคงอยู่ในสถานที่และสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ป้ายกำกับ LHD เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีหน้าที่ระบุจุดตั้งของ LHD ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงจากไฟไหม้ ป้ายกำกับจะระบุสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษา LHD นั้น รวมถึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบ LHD นั้นๆ
 9. ตัวชี้วัดของ LHD ตัวชี้วัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะและการทำงานของ LHD ตัวชี้วัดสามารถเชื่อมต่อกับรีเลย์สัญญาณเตือนและระบบตรวจสอบส่วนกลางเพื่อให้การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ ในบางระบบ LHD ระบบตัวชี้วัดอาจมีไฟ LED รวมอยู่ในสายตรวจจับเพื่อแสดงข้อมูลสถานะอย่างชัดเจน
 10. รีเลย์สัญญาณเตือน รีเลย์สัญญาณเตือนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการแจ้งเตือนเมื่อ LHD ตรวจพบความร้อนมากเกินไปหรืออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบนี้สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือภาพ เพื่อให้บุคคลในสถานที่สามารถรับรู้ความเสี่ยงและดำเนินการตามมา ระบบนี้ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังระบบตรวจสอบส่วนกลางหรือเรียกใช้มาตรการป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม
 11. พาวเวอร์ซัพพลาย LHD ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอก เช่น แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือหน่วยจ่ายไฟเฉพาะ พาวเวอร์ซัพพลายเป็นส่วนสำคัญในการให้พลังงานที่จำเป็นให้กับ LHD เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.-อินเตอร์เฟซแผงควบคุม-LHD

ด้วยป้ายกำกับและตัวชี้วัดนี้เป็นส่วนสำคัญในระบบป้องกันภัยจากไฟไหม้ การที่มีข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงและการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และเพิ่มระดับความปลอดภัยในสถานที่ ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทความล่าสุด

©2024  Designed and Developed by Meredithmandel