ข้อควรระวังในการก่อสร้างห้องประชุมให้ตรงตามมาตรฐาน

หากเราต้องการห้องประชุมดีดีสักหนึ่งห้องจะต้องทำการออกแบบและวางแผนให้ดีตั้งแต่การก่อสร้างเพื่อให้ห้องประชุมของเรานั้นมีมาตรฐานและทำให้เวลาประชุมนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราควรทำการกำหนดว่าดีไซด์ของห้องจะต้องมีความสวยงามและรวมไปถึงจะต้องป้องกันปัญหาของการสะท้อนของเสียงขณะประชุมดังนั้นการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมจะต้องทำการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความชำนาญเฉพาะด้าน ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบห้องประชุมควรเริ่มต้นอย่างไร ให้เราหารูปแบบห้องประชุมว่าต้องการให้ห้องประชุมของเรานั้นออกมาในสไตน์ไหนรวมไปถึงความสวยงามต่างๆ โทนสีของการออกแบบห้องประชุมควรจะต้องไม่เป็นสีที่เข้มมากเกินไปเพราะจะทำให้บรรยากาศนั้นรู้สึกเครียดมากขึ้น ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันการแตกร้าวในระยะยาว ห้องประชุมจะต้องป้องกันเสียงจากภายในไม่ให้ออกไปภายนอกห้องประชุม และ เสียงจากภายนอกจะต้องไม่ไปรบกวนคนอื่น ระบบสายดินจะต้องวางไว้เพื่อป้องกันเสียงสัญญาณรบกวนขณะเปิดระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ใช้ไมค์ประชุมที่ได้มาตรฐาน และ ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมที่ป้องกันเสียงหวีดหอนขณะทำการประชุม ติดตั้งลำโพงให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ เพื่อ ป้องกันเสียงดังเบาเป็นจุดๆ การกระจายลำโพงจะทำให้ผู้เข้าประชุมนั้นได้ยินเสียงในเลเวลเสียงที่เท่ากันในทุกพื้นที่ ติดสายไฟให้เรียบร้อยไม่ให้สายไฟในห้องประชุมวางบนพื้นลอยไปลอยมาหาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเดินเตะได้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับการสร้างห้องประชุม คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นอันดับแรกเสมอ  การสร้างหรือออกแบบห้องประชุม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงคือ “คุณกำลังสร้างห้องนี้เพื่อใช้ประชุมประเภทไหน” เพราะห้องประชุมแต่ละประเภทจะมีขนาดและการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป คุณต้องคำนึงเสมอว่าห้องประชุมจะใช้ประชุมอะไรและจะเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร โดยห้องประชุมทั่วไปมี 4 สไตล์ แต่ละสไตล์มีการออกแบบและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราควรเลือกห้องที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. โฟกัส รูม หรือห้องประชุมแบบ 1-1… Read more

ทำความรู้จักกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ก่อนอบรม จป บริหาร

เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ได้รับการปรับตำแหน่งขึ้นเป็นระดับบริหารสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเข้ารับการอบรม จป บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ใครหลายๆคน อาจจะสงสัย ทำไมหลายๆ กิจการต้องแต่งตั้ง จป บริหาร นั่นก็เพราะว่ากฎหมาย กระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี… Read more